Hakkımızda

 • Hakkımızda


New York Akademi, İş dünyasına yönelik finans ve excel eğitimleri sunmak amacıyla kurulmuştur. 2006 yılında New York'ta finans seminerleri ile başlamıştır . Ülkemizde finans alanında eğitimler, seminerler ve danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır.

Eğitimlerimizin içeriği, senaryosu ve eğitmen özgeçmişi en önemli kriterlerimizdir.

I – Finans Eğitimleri


Finansal Modelleme Eğitimi - Excel Uygulamalı

Finansal Modelleme eğitimi yatırımların değerlemesini ve modellemesini içeren bir eğitimdir. En temel finans konularından başlayarak yatırımların değerlendirilmesi için gerekli olan tüm süreci excel üzerinde uygulamalı olarak anlatmaktadır. Eğitimin sonunda rüzgar enerjisi projesinin modeli katılımcılarla birlikte excelde kurularak yatırımın değerlemesi yapılacaktır.

Katılımcılar bu eğitimden sonra şunları yapabileceklerdir :

 • Yatırımların Değerlendirilmesi
 • IRR, NPV ve Payback Period Hesaplanması ve Yorumlanması
 • İskonto Oranı Anlama, Yorumlama ve Hesaplama
 • Yatırımların Finansal Modellerinin Hazırlanması
 • Rüzgar, Güneş Enerjisi Modelinin Kurulması

DCF ile Şirket Değerleme Eğitimi

Finansal tabloların modellenmesi ve birbiri ile ilişkilerini anlatan bir eğitimdir. Şirket değerlemelerinde kullanılan DCF yöntemine göre tahmini finansal tablolar oluşturulmakta ve şirketin DCF’e göre değeri hesaplanmaktadır. Tahmini gelir tablosu, bilanço ve nakit akım tablolarının oluşturulması ve buradan şirketin free cash flow tablosunun hazırlanması ele alınacaktır.

Katılımcılar bu eğitimden sonra şunları yapabileceklerdir :

 • Tahmini Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması
 • Tahmini Finansal Tabloların Birbiri ile Bağlanması
 • Şirket Değerlemede Temel Teknikleri Hesaplama ve Yorumlama

Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Eğitimi

Yatırımlar için hayati öneme sahip fizibilite raporları ülkemizde malesef çok bilinen bir konu değil yada anlatılanların çok üzülerek yeterli olmadıgını piyasada görmekteyiz. 5 gün süren bu eğitimimiz Sn. Serdar Kaya tarafından özel olarak hazırlanıp verilmektedir. Ülkemiz için önemli olan yatırımlarımızın heba olmaması için bu eğitime olan hassasiyetimiz çok yüksektir. Bir yatırımın fizibilite raporu nasıl hazırlanması gerektiği süreçleri le birlikte Sn.Serdar Kaya tarafından anlatılmaktadır.

Katılımcılar bu eğitimden sonra şunları yapabileceklerdir :

 • Fizibilite Raporlarındaki Önemli Süreçleri,
 • Yatırımın Sektörel, Teknik ve Finansal Fizibilitesi Hazırlanması,
 • Yatırımın Kar ve Zararını Farklı Tekniklerle Hesaplanması ve Yorumlanması
 • Sıfırdan Fizibilite Raporunun Oluşturulması

Finansal Analiz Eğitimi

Şirketlerin finansal performanslarını ölçmeye ve yorumlamaya yönelik bir eğitimdir. Şirketin finansal olarak gözden geçirilerek olası sorunların, risklerin gözlenmesi ve önceden tedbirlerin alınmasını içermektedir. Bir şirketin finansal olarak nasıl etkili şekilde yönetilmesi gerektiğini anlatmaktadır.

Katılımcılar bu eğitimden sonra şunları yapabileceklerdir :

 • Şirketlerin Finansal Performansının Ölçülmesi,
 • Finansal Sorunların Tesbiti ve Önlenmesi
 • Finansal Verimliliğin Artırılması

Herkes için Finans Eğitimi

Finans alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik temel finans eğitimidir. İş dünyasında karşımıza çıkan finans konularını ele alarak katılımcıların bilgi ve tecrübesini artırmaktadır. Böylelikle finansal konularda artık iş dünyasında yorum yapabilecek noktaya geleceklerdir.

Katılımcılar bu eğitimden sonra şunları yapabileceklerdir :

 • İş Dünyasındaki Finansal Konular
 • Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması
 • Yatırımların Değerlemesi
 • Finansal Piyasaların İşleyişi

Yöneticilere Özel Finans Programı

Bu programda üst düzey yöneticilerimizin ihtiyaçlarına ve seviyelerine göre eğitim içeriği oluşturulmaktadır.

II - Excel Eğitimleri


Excel’de Dashboard Raporlama Teknikleri Eğitimi

Excel’de hazırlanan raporların özetlenerek zengin görsellik unsurları zenginleştirilerek, interaktif ve dinamik yapıda oluşturulmasıdır. Katılımcıların ileri düzey excel bilgisine ve tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

Katılımcılar bu eğitimden sonra şunları yapabileceklerdir :

 • İç-İçe Excel Fonksiyonların Oluşturulması
 • Tablolarda İleri Düzey Görsellik Ve Grafikler Oluşturma
 • Dinamik Ve İnteraktif Raporlar Oluşturma
 • Çok İleri Düzey Excel Fonksiyonları: Match, İndex, Offset

İleri Düzey Excel Eğitimi

İş dünyasında excel kullanımını, en temel excel fonksiyonlarını ve özelliklerini katılımcılara aktaran bir eğitimdir. Excel’in veri çekme fonksiyonları, zaman tasarufu sağlamaya yönelik özellikleri, grafik oluşturma, pivot tablo kullanımları gibi.

Katılımcılar bu eğitimden sonra şunları yapabileceklerdir :

 • Excel En Temel Fonksiyonlar: IF, Vlookup, Sumif Gibi...
 • Excel’de Pivot Tabloların Kullanımı
 • Görsellik Unsurları Ve Grafikler
 • Basit Düzey Makro Oluşturma

 

Ekibimiz


Serdar Kaya

Eğitmen - Danışman

Johns Hopkins Üniversitesinden finans masterına sahip olan Sn. Kaya, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesini 3. lük derecesi ile bitirmiştir. Sn. Kaya ve uzun yıllar New Yorkta Wall Streetde finans üzerine çalışmıştır. Merkezi New Yorkta bulunan Finans Networkunde kurucusu ve başkanıdır. Türkiye Bankalar Birliğinde ders vermekte olan Sn. Kaya bir çok şirkette danışmanlık yapmaktadır..


Yukarı Git